Miksi eläinten tehotuotanto on eettisesti arveluttavaa?

Moni suosii kasvispainotteista ruokavaliota tai täysin vegaanista ruokavaliota eettisistä syistä. Monen mielestä eläinten tehotuotanto on suoranaista riistoa, joka kohdistuu eläviin olentoihin, eikä näin ollen halua tällaista riistoa tukea. Tässä jutussa kerromme muutamia näkökulmia, joiden valossa eläinten tehotuotanto on eettisesti arveluttavaa.

Tehotuotetut eläimet eivät voi toteuttaa luontaista käyttäytymistään
Tehotuotetut eläimet elävät usein niin kurjissa olosuhteissa, etteivät ne voi toteuttaa lajilleen luontaista käyttäytymistä. Elintila saattaa olla niin ahdas, että jo pelkkä luontainen liikkuminen on vaikeaa. Emä saatetaan erottaa poikasestaan aivan liian varhain, jotta emän tuottama maito saataisiin ihmisten käyttöön ja niin edelleen. Eläinten tehotuotantoon liittyy siis monia asioita, joita ei voida pitää eettisesti kestävinä.

Tehotuotettujen eläinten kuljetukset ja teurastaminen eivät toteudu inhimillisellä tavalla
Kun tehotuotettu eläin on aika teurastaa, usein kurjan ja aivan liian lyhyeksi jääneen elämänsä jälkeen, joutuu se usein taittamaan raskaan matkan ennen teuraaksi päätymistä. Teuraaksi vietävien eläinten kuljetusolosuhteet ovat saaneet osakseen runsaasti kritiikkiä, mutta vielä vaadittaisiin runsaasti parannuksia, jotta näiden kuljetusten toteutustapaa voitaisiin pitää millään lailla inhimillisenä.

Kun eläimet sitten saapuvat rankan matkan jälkeen teurastamolle, ei toiminta edelleenkään ole kovin inhimillistä – pikemminkin päinvastoin. Pelko ja epäinhimillinen kohtelu leimaavat näitä tilanteita. Kun joukoittain eläimiä viedään teuraaksi kerralla, voidaan vain kuvitella millainen pakokauhu tässä joukossa vallitsee.